RPP PAIB TERBARU 1 LEMBAR PJJ SMA/SMK KELAS X TAHUN 2021

RPP Nama Sekolah :SMAS YPKKP BANDUNGBandung,      Juli 2020 
Mata Pelajaran:PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI Kelas/Semester:X/GASALGuru Mata Pelajaran 
Kompetensi Keahlian:SEMUA JURUSAN Tahun Pelajaran:2020/2021