1

TUGAS KOLABORASI 2.1 GURU PENGGERAK (0)

AQILA INDANA ZULFA February 25, 2021

PEMETAAN KEBUTUHAN BELAJAR

DATA KELAS III

SD NU HASYIM ASY’ARI

CGP –MALANG 1- ERNA

NONAMANO INDUKJK
1Alfi Nurul Aini2736P
2Ariestya Azura Zivarah2770P
3Choirul Anam2734L
4David Villa Saputra2737L
5Intan Nuril Jannah2738P
6Kholis2739L
7Maulana Malik2729L
8Mochammad Dendi Alamsyah2742L
9Muhamad Febriansa2745L
10Muhammad Choirulloh2746L
11Muhammad Rizky Prasetya2747L
12Zumaro’ul Hasanah Choirida2756P

Contoh Pemetaan Kebutuhan Belajar Berdasarkan Minat

Tujuan Pembelajaran :

Murid dapat membuat pertanyaan berdasarkan bacaan yang ada di buku

MinatOlah RagaKesenianSains
Nama MuridChoirul Anam David Villa Saputra Kholis Maulana Malik Mochammad Dendi Alamsyah Muhammad ChoirullohMuhamad Febriansa Intan Nuril JannahMuhammad Rizky Prasetya Zumaro’ul Hasanah Choirida Alfi Nurul Aini Ariestya Azura Zivarah
ProdukPeserta Didik Membuat Pertanyaan Tentang Gerakan Burung BangauPeserta Didik Membuat Pertanyaan Gerakan Lambat Dan Gerakan Cepat Yang Ada Pada Gerakan Burung BangauPeserta Didik Membuat Pertanyaan Sudut-Sudut Yang Dihasilkan Ketika Melakukan Gerakan Burung Bangau

Contoh Pemetaan Kebutuhan Belajar Berdasarkan Kesiapan Belajar

Tujuan Pembelajaran :

Murid dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana

Kesiapan Belajarmurid telah memahami konsep pecahan: dapat memberikan tanda  pada  soal yang diberikanmurid telah memahami konsep pecahan:namun belum lancar dan benar 100 % memberikan tanda  pada  soal yang diberikanMurid belum memahami konsep pecahan
Nama MuridAlfi Nurul Aini Ariestya Azura Zivarah David Villa Saputra Intan Nuril Jannah Mochammad Dendi Alamsyah Muhammad Rizky Prasetya Zumaro’ul Hasanah ChoiridaChoirul Anam Kholis Muhamad Febriansa  Maulana Malik Muhammad Choirulloh
ProsesMurid diminta membuat video tentang pembelajaran tentang pecahan lebih banyak, lebih sedikit, dan sama dengan seperti yang ada di buku boleh menggunakan kue ataupun dengan garis bilanganMurid menggunakan garis bilangan untuk lebih memahamkan tentang  pada pecahan. Atau menggunakan kue dengan bantuan orang tua. dan membuat pertanyaan tentang konsep pecahan dan dijawab sendiri oleh peserta didik tersebutGuru melakukan aktifitas home visit kepada peserta didik yang belum memahami konsep tentang pecahan


Contoh Pemetaan Kebutuhan Belajar Berdasarkan Profil Belajar Murid

Tujuan Pembelajaran :

Murid dapat memahami macam-macam cuaca

MinatVisualAuditoriKinestetik
Nama MuridDavid Villa Saputra Kholis Maulana Malik Mochammad Dendi Alamsyah Muhamad Febriansa Muhammad ChoirullohChoirul Anam Muhamad Febriansa Intan Nuril JannahAlfi Nurul Aini Ariestya Azura Zivarah Muhammad Rizky Prasetya Zumaro’ul Hasanah Choirida
ProdukMurid boleh di perbolehkan berkerasi untuk mengeluarkan pemahaman macam-macam cuaca, boleh berbentuk gambar, rekaman atau video
ProsesGuru mejelaskan dengan menggunakan alat bantu visual dan memberikan kesempatan mencari informasi di sumber belajar yang diinginkanGuru mejelaskan dengan menggunakan berbagai sumber belajar dan memberikan kesempatan mencari informasi di sumber belajar yang diinginkanGuru membuat media yang bisa ditempel ditempat atau digunakan ketika pembelajaran daring dan memberikan kesempatan mencari informasi di sumber belajar yang diinginkan

Tagged with:

Comments (1)

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar